Odkazy:  :   Spolek   Portal    Sbirka   GDPR   Doprava-online   Simulatory   CDVZ-info   Facebook

Foglík - Neplatnost psychologického vyšetření

Na dotazy budou odpovídat právníci naší partnerské firmy. Prosíme o důsledné dodržování postupu zadávání Vašich dotazů.
Nejdříve si přečtěte Pravidla pro pokládání dotazů.
Nevhodné příspěvky budou bez upozornění mazány.
Forum je nyní uzavřeno, než budeme mít garanta na dopravní právo.
Pravidla fóra
Žádáme o naprostou slušnost a věcnost v této sekci, Veškeré příspěvky, které nebudou k věci, budou smazány.
Zamčeno
Foglík
řidič profesionál
Příspěvky: 956
Registrován: ned 29. bře 2009 16:24:58
Bydliště: Přeštice
Kontaktovat uživatele:

Foglík - Neplatnost psychologického vyšetření

Příspěvek od Foglík » pát 12. črc 2013 15:57:39

Pacuji přes 22 let jako řidič z povolání, v roce 2007 jsem absolvoval psychologické vyšetření (řidičské oprávnění C+E). Poslední zaměstnavatel ukončil svoji činnost a od té doby jsem zaregistrovaný na Úřadu práce.

Nyní si chci v rámci rekvalifikace přes Úřad práce rozšiřovat oprávnění na skupinu D, jelikož mám příslib zaměstnání u nového zaměstnavatele, na který však nemám potřebné oprávnění.
Pracovnice Úřadu práce po mě nejdříve vyžadovala předložení psychologického posudku, neboť jeho kopii chtěla založit do spisu.
Sdělil jsem jí, že posudek je důvěrný (je to na něm i vyznačeno!) a na jeho základě mi praktická lékařka vystavila posudek o zdravotní způsobilosti ve kterém je absolvování psychologického vyšetření vyznačeno.
Pročetl jsme zákon č. 361/2000 Sb., § 87a (6), v němž je uvedeno, že dopravně psychologické vyšetření je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti. Na webu AKTIP jsem se rovněž dočetl, že posudek je důvěrný materiál, který nelze bez souhlasu testovaného poskytnout třetí osobě, a to ani v případě, že třetí osoba je zadavatelem psychologického vyšetření, a že zprávu nelze používat k jiným účelům než je uvedeno.
Pracovnice ÚP přesto trvala na tom, abych psychologický posudek předložil (prý ho vyžadují po všech uchazečích a všichni jim ho vždy dodali).

Napsal jsem tedy dotaz Mgr. Michaela Fialové z Terapeutického zařízení AKTIP, z jehož webu jsem čerpal informace. Takto zněla její odpověď:

Dobrý den,
Zpráva z dopravně psychologického vyšetření skutečně dle zákona slouží pouze jako podklad pro praktického lékaře a nikomu jinému – potud zákon.
Praxe je bohužel někdy jiná. Úředníci ÚP uchazečům o rekvalifikaci tuto platí a pokud po rekvalifikačním kurzu řidič neprojde Dopravně psychologickým vyšetřením, jsou to pro ně peníze vyhozené oknem, proto chtějí toto vyšetření předem. Vzhledem ke změně zákona o podmínkách tohoto vyšetření je zpráva z r. 2007 nedostatečná.
Řešíme to tak, že do zprávy pro ÚP o řidiči nepíšeme žádné jiné informace, než zda je nebo není způsobilý a zprávu pro lékaře píšeme podrobnější.
Je na Vás, zda rekvalifikační kurz od ÚP zaplacený s touto podmínkou přijmete.
Vzhledem ke změně podmínek tohoto vyšetření v novele zákona 361/2000 z minulého roku vyšetření z r. 2007 neodpovídá zákonným parametrům. Druhá věc je, že dle zákona platí sice do 50 let ale obecný úzus je doporučená platnost 5 let, u některých řidičů i dříve. Navíc – jak jsem psala, rekvalifikační kurzy ÚP mají tuto podmínku ( ne zcela v souladu se zákonem z určitého úhlu pohledu, nicméně logické to asi je).

S pozdravem
Mgr. Michaela Fialová
Psychologické poradenství a diagnostika

Bohužel, Úřad práce mi skutečně neumožní absolvování rekvalifikačního kurzu pro získání profesního průkazu skupiny D a to z důvodu neplatnosti dopravně psychologického vyšetření, které je starší 5 let. Nově také proto, že nemám psychologické vyšetření pro skupinu D, ale jen pro C a E, a proto je potřeba toto vyšetření rozšířit.
Mohu se zeptat, zdali úřednice Úřadu práce postupují správně?
Podle jejich závěrů by si řidiči, kteří psychologické vyšetření absolvovali při zavedení profesních průkazů, museli zažádat o vyšetření nové.

Uživatelský avatar
Dopravní Právo
Právník
Příspěvky: 24
Registrován: stř 03. dub 2013 14:08:26
Kontaktovat uživatele:

Re: Foglík - Neplatnost psychologického vyšetření

Příspěvek od Dopravní Právo » úte 13. srp 2013 13:59:04

Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat:

držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1+E, C nebo C+E, pokud řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg, držitel řidičského oprávnění pro skupinu D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel- to jsou podmínky stanovené v § 87 a zákona…..
Dopravně psychologickému vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v odstavci 1 povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.
V tomto případě bych výklad zákona chápala tak, že pokud si chcete rozšiřovat oprávnění pro skupinu D a patříte mezi osoby uvedené výše, musíte povinně znovu absolvovat dopravně psychologické vyšetření. Jelikož jste toto oprávnění před tím neměl a nově ho nabyde.
Toto vyšetření však není předpokladem pro získání řidičského oprávnění. Právní význam tento dokument má až v momentě, kdy získáte oprávnění pro danou skupinu a hodláte vykonávat silniční dopravu za úplatu. Jedná se o posudky zařazené do kategorie „ pravidelné lékařské prohlídky“, lze tedy dovodit, že se toto speciální vyšetření nevyžaduje za účelem získání řidičského oprávnění.
Ohledně dotazu k samotnému vydanému posudku:
Dopravně psychologické vyšetření se vyhotovuje písemnou formou a je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti. Dopravně psychologické vyšetření provádí pouze dopravní psycholog, který by měl mít nyní akreditaci od MD ČR. Vyšetření musí řidič absolvovat na začátku profesní kariéry, pak v 50 létech a následně každých opět let. Nejdříve byste si měl sjednat vyšetření a poradu u dopravního psychologa a zprávu o výsledku odevzdat svému praktickému lékaři a svému zaměstnavateli (případně tedy Úřadu práce). Vhodné je ponechat si kopii dopravně psychologické zprávy. Dopravně psychologický posudek má obsahovat stručný popis dopravního charakteru řidiče a předpokládané dopravní chování.
Zpráva z dopravně psychologického vyšetření tedy má sloužit lékaři k vydání posudku a tento posudek by tedy měl úřadu práce stačit. V tomto posudku stejně bude uvedeno, zda jste způsobilý či ne a může zde být uvedeno stupeň způsobilosti.
Ve zprávě z dopravně psychologického vyšetření tedy by měly být stejné závěry jako v posudku, který následně na základě této zprávy vydává lékař. Tento posudek by měl být tedy dostačující.
Problémem může být to, že nesystémovým zařazením ustanovení § 87a, kterým se vymezuje rozsah lékařské prohlídky nad rozsah vyhláškou pro pravidelné lékařské prohlídky vyhláška č. 277/2004 Sb., lze toto ustanovení vykládat tak, že zdravotní způsobilost pro skupinu řidičů vymezenou v § 87a se dokládá na základě dvou lékařských posudků o zdravotní způsobilosti. Jeden lékařský posudek vydaný na základě lékařské prohlídky, jejíž rozsah stanovuje výše citovaná vyhláška Ministerstva zdravotnictví, a druhý lékařský posudek, který vydá lékař podle speciálního ustanovení § 87a. V tomto případě je obsahem prohlídky pouze vyšetření podle tohoto ustanovení.
Důvodem tedy, proč Úřad práce vyžaduje předložení těchto dokumentů, může být právě existence dvou posudků o způsobilosti řidiče.
S přáním mnoha ujetých kilometrů
Dopravní Právo

http://www.dopravnismlouvy.cz
http://www.dopravni-pravo.cz

Foglík
řidič profesionál
Příspěvky: 956
Registrován: ned 29. bře 2009 16:24:58
Bydliště: Přeštice
Kontaktovat uživatele:

Re: Foglík - Neplatnost psychologického vyšetření

Příspěvek od Foglík » úte 13. srp 2013 18:23:01

Děkuji za odpověď i když mi přijde velmi zmatená.
Cituji: !Nejdříve byste si měl sjednat vyšetření a poradu u dopravního psychologa a zprávu o výsledku odevzdat svému praktickému lékaři a svému zaměstnavateli (případně tedy Úřadu práce)".
A v odstavci níže tuto větu rozporujete.
Cituji: "Zpráva z dopravně psychologického vyšetření tedy má sloužit lékaři k vydání posudku a tento posudek by tedy měl úřadu práce stačit. V tomto posudku stejně bude uvedeno, zda jste způsobilý či ne a může zde být uvedeno stupeň způsobilosti.
Ve zprávě z dopravně psychologického vyšetření tedy by měly být stejné závěry jako v posudku, který následně na základě této zprávy vydává lékař. Tento posudek by měl být tedy dostačující."


Abychom se dobrali uspokojivého výsledku, zeptám se tedy jinak. Z jakého předpisu, vyhlášky, nebo zákona vycházíte, pokud uvádíte, že má zaměstnavatel, nebo Úřad práce nárok k nahlédnutí do výsledku psychologického vyšetření?

Pokud vycházím ze Zákona o provozu na pozemních komunikacích, § 87a, odstavec 6, je dopravně psychologické vyšetření důvěrným materiálem (je to na něm také vyznačeno), sloužícím pouze jako podklad pro lékaře, který na jeho základě vyhotoví posudek o zdravotní způsobilosti. Zaměstnavatel a rovněž také Úřad práce by měl vycházet z Posudku o zdravotní způsobilosti. Požadavek k nahlédnutí do výsledku dopravně psychologického vyšetření nebo dokonce jeho kopírování pro svoje potřeby je dle mého názoru neopodstatněné, ne-li nezákonné.
Mýlím se ve svém názoru?

Dále mi stále není jasné, jaký je rozdíl v dopravně psychologickém vyšetření, které jsem již absolvoval pro skupinu C+E, a tím, které jsem musel nově absolvovat při rozšíření na skupinu D.
Ze zákona č. 361/2000 Sb., § 87a, je dopravně psychologickému vyšetření povinen se podrobit držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1+E, C nebo C+E, pokud řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg a držitel řidičského oprávnění pro skupinu D1+E, D nebo D+E.
Pokud tedy tento zákon chápu správně, musím absolvovat dopravně psychologické vyšetření, pokud jsem držitelem jakéhokoliv řidičského oprávnění uvedeného v zákoně č. 361/2000 Sb., § 87a, odst. 1 a výsledkem tohoto vyšetření je zjištění, zda jsem schopen a vyhovuji požadavkům k řízení zmíněných skupin.

Obě psychologická vyšetření, které jsem absolvoval, byla naprosto shodná.
V obou posudcích jsou shodně vypsána řidičská oprávnění uvedená v mém řidičském průkazu, tedy skupina A, B, C, M, E, T.
Obě vyšetření mají rovněž stejný závěr - Z psychologického vyšetření vyhověl požadavkům dle zákona bez výhrad.
Proto jsem tedy nabyl dojmu, že požadavek úřednice Úřadu práce byl naprosto zbytečný a jen mě stál peníze.
Je tedy nějakým zákonem nebo vyhláškou stanoveno, že rozsah psychologického vyšetření je pro každou skupinu řidičského oprávnění jiný? Pokud ano, jakým.
Je možné, aby pracovnice Úřadu práce postupovaly podle tzv "obecného úzusu" a nikoliv dle zákona?

Uživatelský avatar
Dopravní Právo
Právník
Příspěvky: 24
Registrován: stř 03. dub 2013 14:08:26
Kontaktovat uživatele:

Re: Foglík - Neplatnost psychologického vyšetření

Příspěvek od Dopravní Právo » čtv 22. srp 2013 16:18:48

Dobrý den,
Zřejmě jsme se špatně pochopili. Nikde neuvádím, že zaměstnavatel či úřad práce má právo po Vás
vyžadovat nahlédnutí do výsledku psychologického vyšetření. Pouze jsem uvedla, že zprávu o
výsledku- myšleno tím tedy, zda jste či nejste způsobilý, se v konečné fázi předloží zaměstnavateli či
úřadu práce. Zpráva z dopravně psychologického vyšetření tedy slouží jako podklad pro lékaře, který
na jeho základě vypracuje posudek, který potom předáváte dál.
Jaký je rozdíl mezi vyšetřeními, které jste absolvoval: rozdíl nemusí být žádný, Domnívám se, že to
že jste musel znovu absolvovat toto vyšetření je kvůli tomu, že žádáte o rozšíření na skupinu D. A jak
vyplývá ze zákona dopravně psychologickému vyšetření je držitel řidičského oprávnění povinen se
podrobit před zahájením výkonu činnosti.
Zákon č. 411/2005 Sb. v čl. II obsahuje „ Přechodné ustanovení“ podle kterého:
„Dopravně psychologickému vyšetření a neurologickému a EEG vyšetření je držitel řidičského
oprávnění uvedený v § 87a odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, povinen podrobit se v termínu pravidelné lékařské prohlídky podle § 87
odst. 2 nejpozději však do 31. prosince 2007“. Tímto ustanovením se nastavily lékařské prohlídky pro
řidiče, kteří jsou držiteli zákonem vymezených řidičských oprávnění a současně vykonávají profesi
řidiče za úplatu.
Rozsah lékařské prohlídky pro řidiče motorových vozidel stanovuje vyhláška Ministerstva
zdravotnictví č. 277/2004 Sb.
Na závěr bych to tedy shrnula tak, že pracovnice Úřadu práce mohla chtít, abyste znovu absolvoval
dopravně psychologické vyšetření, nicméně do spisu by jí měl stačit pouze lékařský posudek, který
vydal lékař na základě zprávy z dopravně psychologického vyšetření, které jste absolvoval.
S přáním mnoha ujetých kilometrů
Dopravní Právo

http://www.dopravnismlouvy.cz
http://www.dopravni-pravo.cz

Foglík
řidič profesionál
Příspěvky: 956
Registrován: ned 29. bře 2009 16:24:58
Bydliště: Přeštice
Kontaktovat uživatele:

Re: Foglík - Neplatnost psychologického vyšetření

Příspěvek od Foglík » čtv 22. srp 2013 17:09:43

Omlouvám se, asi jsem opravdu nepochopil Váš předešlý výklad.
Celý tento můj problém s psychologickým vyšetřením vznikl poté, když jsem upozornil pracovnici Úřadu práce, že si nepřeji, aby můj posudek kopírovala pro založení do spisu.
Až poté mě tato pracovnice upozornila na to, že si musím udělat posudek nový. Důvody k tomuto kroku uváděla postupně další a další. Nejdříve, že je psychologické vyšetření z roku 2007 neplatné kvůli změně zákona. Poté bylo důvodem to, že je vyšetření starší pěti let, a nakonec to, že si rozšiřuji řidičské oprávnění.
Vzhledem k tomu, že vyšetření byla obě shodná a další psychologické vyšetření budu absolvovat po získání řidičského oprávnění, před podepsáním pracovní smlouvy u firemního psychologa, přišel mi tento požadavek nelogický, ne-li nesmyslný.
Navíc cena tohoto vyšetření je 2.000 Kč a to při vyplácené podpoře v nezaměstnanosti 3.800 Kč není zanedbatelná částka. Za daných skutečností mi přijde jako vyhozená oknem.
Ještě jednou se omlouvám, ale jistě pochopíte mé rozhořčení. Děkuji za vyčerpávající odpověď.

Zamčeno