Odkazy:  :   Spolek   Portal    Sbirka   GDPR   Doprava-online   Autoplosina   Facebook

Kdo má povinnost zavolat policii?

kam volat, jak pomoci, jaké dokumenty.....
Odpovědět
ankafer
Příspěvky: 1
Registrován: čtv 08. pro 2011 9:17:40

Kdo má povinnost zavolat policii?

Příspěvek od ankafer »

Dobrý den, měla bych takový dotaz - byla jsem sražena na přechodu autem. V tu chvíli jsem se sice zvedla, ale byla v šoku, paní mě naštěstí dovezla do nemocnice. Nevěděla jsem, co jiného v tu chvíli dělat, policii jsme nezavolaly a ani pak na ni nejely, vzaly jsme si na sebe kontakt. Po třech dnech jsem zjistila, že paní tu nehodu nenahlásila na policii. Zajímalo by mě, jestli povinnost ohlásit tu nehodu má ta paní jako řidička, nebo i já, jako sražená a jestli není problém to hlásit třeba až po čtyřech dnech. Děkuji za radu.
Uživatelský avatar
George
řidič profesionál
Příspěvky: 50
Registrován: ned 02. říj 2011 16:24:39

Re: Kdo má povinnost zavolat policii?

Příspěvek od George »

Vás se týká čtvrtý odstavec

§ 47 z. č. 361/2000 Sb.

Dopravní nehoda
(1) Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.
(2) Řidič, který měl účast na dopravní nehodě, je povinen
a) neprodleně zastavit vozidlo,
b) zdržet se požití alkoholického nápoje a jiných návykových látek po nehodě po dobu, do kdy by to bylo na újmu zjištění, zda před jízdou nebo během jízdy požil alkoholický nápoj nebo návykovou látku, vždy však do doby příjezdu policisty v případě, že jsou účastníci nehody povinni ohlásit nehodu policistovi podle odstavců 4 a 5,
c) učinit opatření k zabránění vzniku škody osobám nebo věcem, pokud tato hrozí v důsledku dopravní nehody, a
d) spolupracovat při zjišťování skutkového stavu.
(3) Účastníci dopravní nehody jsou povinni
a) učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v místě dopravní nehody; vyžadují-li to okolnosti, jsou oprávněni zastavovat jiná vozidla,
b) oznámit, v případech stanovených tímto zákonem, nehodu policii; došlo-li k zranění, poskytnout podle svých schopností první pomoc a k zraněné osobě přivolat zdravotnickou záchrannou službu,
c) označit místo dopravní nehody,
d) umožnit obnovení provozu na pozemních komunikacích, zejména provozu vozidel hromadné dopravy osob,
e) neprodleně ohlásit policii poškození pozemní komunikace, obecně prospěšného zařízení nebo životního prostředí, pokud k němu při dopravní nehodě došlo,
f) prokázat si na požádání navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě,
g) v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli; tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.
(4) Dojde-li při dopravní nehodě k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč, jsou účastníci dopravní nehody povinni
a) neprodleně ohlásit dopravní nehodu policistovi,
b) zdržet se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody, zejména přemístění vozidel; musí-li se však situace vzniklá dopravní nehodou změnit, zejména je-li to nutné k vyproštění nebo ošetření zraněné osoby nebo k obnovení provozu na pozemních komunikacích, především provozu vozidel hromadné dopravy osob, vyznačit situaci a stopy,
c) setrvat na místě dopravní nehody až do příchodu policisty nebo se na toto místo neprodleně vrátit po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo ohlášení dopravní nehody.
(5) Povinnost podle odstavce 4 platí i v případě, kdy při dopravní nehodě
a) dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle,
b) dojde k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace podle zákona o pozemních komunikacích20a), nebo
c) účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
......když dva dělají totéž, není to totéž......
sklokan1
řidič
Příspěvky: 20
Registrován: pon 19. zář 2011 10:30:04

Re: Kdo má povinnost zavolat policii?

Příspěvek od sklokan1 »

ankafer píše:Dobrý den, měla bych takový dotaz - byla jsem sražena na přechodu autem. V tu chvíli jsem se sice zvedla, ale byla v šoku, paní mě naštěstí dovezla do nemocnice. Nevěděla jsem, co jiného v tu chvíli dělat, policii jsme nezavolaly a ani pak na ni nejely, vzaly jsme si na sebe kontakt. Po třech dnech jsem zjistila, že paní tu nehodu nenahlásila na policii. Zajímalo by mě, jestli povinnost ohlásit tu nehodu má ta paní jako řidička, nebo i já, jako sražená a jestli není problém to hlásit třeba až po čtyřech dnech. Děkuji za radu.
Nejdříve odpovězte zda máte neschopenku nebo ne.
mezmer
Příspěvky: 1
Registrován: pon 12. lis 2012 10:59:39

Re: Kdo má povinnost zavolat policii?

Příspěvek od mezmer »

Podle mě je jedno, kdo to ohlásí, jestli ona nebo vy, hlavně by se to ale ohlásit mělo. Po 4 dnech, no nevím, ale pokud máte lékařskou dokumentaci, tak by to ani možná tolik nevadilo.
S výběrem povinného ručení může být nápomocná kalkulačka http://www.uspory.cz/pojisteni/povinne-ruceni-porovnani
Odpovědět